قهرمانی تیم دبستان آینده سازان در مسابقات دانش آموزی استان تهران

قهرمانی تیم تنیس روی میز آیندخ سازان ایران در مسابقات قهرمان استان تهران - زمستان 1395 

قهرمانی تنیس روی میز

قهرمانی تیم فوتبال هنرستان ورزشی آینده سازان ایران در مسابقات منطقه 5 استان تهران - پائیز 1395

قهرمانی تیم فوتبال هنرستان آینده سازان ایران منطقه 5 استان تهران
قهرمانی تیم هندبال هنرستان ورزشی آینده سازان ایران در مسابقات منطقه 5 استان تهران - پائیز 1395   

قهرمانی تیم هندبال منطقه 5

قهرمانی تیم بسکتبال هنرستان ورزشی آینده سازان ایران در مسابقات منطقه 5 استان تهران - پائیز 1395

تیم بسکتبال قهرمانی منطقه 5  

کسب 3 عنوان نخست مسابقات قهرمانی استان تهران در رشته ورزشی تنیس روی میز توسط آریا نصیری

قهرمانی تنیس روی میز 13

 

  

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان می باشد.