به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

بنر  ثبت نام

اخبار اختصاصی پیش دبستان و دبستان ورزش

    
   

خبر ۱ تا ۵ از ۸ خبر

2

معرفی دبستان ورزش

مقدمه:

   بسیاری از دانشمندان و روانشناسان بر این باور هستند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پایه‌گذاری می شود و آموخته های این دوران ، تاثیر عمیقی بر آینده ی زندگی فرد دارد .مهمترین دوره تحصیلی را دوره ابتدایی دانسته و شکل‌گیری شخصیت و رشد همه جانبه فرد را در این دوره بیان کرده اند. به بیان دیگر دروه آموزش ابتدایی دوران ایجاد زیرساخت و پی ریزی ستونها و رشد اجتماعی و آگاهی فردی کودک است

 پیش دبستانی و دبستان آینده سازان ایران ، محیطی است که با به کارگیری روش‌های مؤثر ، استعدادهای بالقوه کودکان را پرورش میدهد و روحیه کنجکاوی، خلاقیت، تحقیق، نوگرایی و مسئولیت‌پذیری را در آنان ایجاد میکند.

یکی از برنامه های ثابت و پرطرفدار این مدرسه ، تربیت بدنی است. تربیت بدنی و ورزش مقوله ای است که نقش آن در شکوفایی استعداد های مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت های اخلاقی، تربیتی، جسمانی ، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکار ناپذیر است،

هدف از تأسیس پیش دبستانی د دبستان آینده سازان ایران ، علاوه بر اهداف دوره های تحصیلی نظام آموزش و پرورش کشور عبـارت است از:

الف) فراهم ساختن شرایط لازم برای شناخت، رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش آموزان مستعد

ب) ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه ورزش قهرمانی.  

ج)- کسب سلامتی و آمادگی جسمانی، کسب مهارتهای حرکتی و ورزشـی،

د)- کسـب مهـارت در برنامـه ریـزی اوقـات فراغـت براسـاس برنامـه هـای ورزشی،

هـ)- کسب مهارت در اصول تغذیه سالم و متوازن به تناسب فعالیتهـای بـدنی،

پیش دبستانی و دبستان آینده سازان ایران ، کانون عرصه خدمات و فرصتهای تربیتی است که بـا برنامـه ی تربیـت محـور، مـدیریت متعهد و متخصص و نوآور، مربیان فکور، امین و علاقه مند زمینه ساز کشف و هدایت استعدادهای دانش آموزان به دنبال اجرای رسالت و عمل به تکلیف خود میباشد. براین اساس در این مجموعه تصویری تلاش شده است ، تا ضمن مستند سازی فعالیت های مدرسه ، بخشی از فعالیت های دانش اموزان خود را برای اطلاع اولیاء ارجمند و مسئولین محترم مربوطه ارائه نماید .

مدیریت پیش دبستانی و دبستان آینده سازان ایران

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان می باشد.