به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

پیش ثبت نام پیش دبستان و دبستان واحد تهران سال تحصیلی 1401-1400


پیش ثبت نام اینترنتی پیش دبستان و دبستان واحد تهران سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعات فردی دانش آموز
نام خانوادگی *  
نام *  
نام پدر *  
کد ملی *  
سال تولد *  
ماه  
روز  
محل تولد    
وضعیت تحصیلی
داوطلب ثبت نام در پایه  
وضعیت مدرسه فعلی  
نام مدرسه فعلی    
اطلاعات تکمیلی
تلفن منزل    
آدرس منزل    
نحوه آشنایی  
توضیحات    
مشخصات پدر
نام خانوادگی    
نام    
تحصیلات  
رشته تحصیلی    
تلفن همراه    
شغل *  
نام محل کار    
تلفن محل کار    
آدرس محل کار    
پست الکترونیک    
مشخصات مادر
نام خانوادگی    
نام    
تحصیلات  
رشته تحصیلی    
تلفن همراه    
شغل *  
نام محل کار    
تلفن محل کار    
آدرس محل کار    
پست الکترونیک    
* = ضروری


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان می باشد.