پیش ثبت نام اینترنتی هنرستان تربیت بدنی واحد تهران سل تحصیلی 99-1398


پیش ثبت نام اینترنتی هنرستان تربیت بدنی واحد تهران سال تحصیلی 99-1398
اطلاعات فردی دانش آموز
نام خانوادگی *  
نام    
نام پدر *  
کد ملی *  
سال تولد  
ماه  
روز  
محل تولد    
اطلاعات ورزشی
قد    
به سانتیمتر مثل 170
وزن    
به کیلو گرم مثل : 60
رشته ورزشی    
سوابق قهرمانی    
وضعیت تحصیلی
داوطلب ثبت نام در پایه  
وضعیت مدرسه فعلی  
نام مدرسه فعلی    
مشخصات پدر
نام خانوادگی    
نام    
تحصیلات  
رشته تحصیلی    
تلفن همراه    
شغل *  
نام محل کار    
تلفن محل کار    
آدرس محل کار    
پست الکترونیک    
مشخصات مادر
نام خانوادگی    
نام    
تحصیلات  
رشته تحصیلی    
تلفن همراه    
شغل *  
نام محل کار    
تلفن محل کار    
آدرس محل کار    
پست الکترونیک    
اطلاعات تکمیلی
تلفن منزل    
آدرس منزل    
نحوه آشنایی  
توضیحات    


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان می باشد.