به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

پیش ثبت نام اینترنتی هنرستان تربیت بدنی واحد تهران سال تحصیلی 1401-1400


پیش ثبت نام اینترنتی هنرستان تربیت بدنی واحد تهران سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعات فردی دانش آموز
کد ملی *  
نام خانوادگی *  
نام    
نام پدر *  
سال تولد    
ماه  
روز  
محل تولد    
اطلاعات ورزشی
قد    
به سانتیمتر مثل 170
وزن    
به کیلو گرم مثل : 60
رشته ورزشی    
سوابق قهرمانی    
وضعیت تحصیلی
داوطلب ثبت نام در پایه  
وضعیت مدرسه فعلی  
نام مدرسه فعلی    
مشخصات پدر
نام خانوادگی    
نام    
تحصیلات  
رشته تحصیلی    
تلفن همراه    
شغل *  
نام محل کار    
تلفن محل کار    
آدرس محل کار    
پست الکترونیک    
مشخصات مادر
نام خانوادگی    
نام    
تحصیلات  
رشته تحصیلی    
تلفن همراه    
شغل *  
نام محل کار    
تلفن محل کار    
آدرس محل کار    
پست الکترونیک    
اطلاعات تکمیلی
تلفن منزل    
آدرس منزل    
نحوه آشنایی  
توضیحات    


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان می باشد.