به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

پیش ثبت نام متوسطه دوره اول واحد تهران سال تحصیلی 1401-1400


پیش ثبت نام اینترنتی متوسطه دوره اول واحد تهران سال تحصیلی1401-1400
اطلاعات فردی دانش آموز
نام خانوادگی *  
نام    
نام پدر *  
کد ملی *  
سال تولد    
ماه  
روز  
محل تولد    
اطلاعات ورزشی
قد    
به سانتیمتر مثل 170
وزن    
به کیلو گرم مثل : 60
رشته ورزشی    
سوابق قهرمانی    
وضعیت تحصیلی
داوطلب ثبت نام در پایه  
نام مدرسه فعلی    
مشخصات پدر
نام خانوادگی    
نام    
تحصیلات  
رشته تحصیلی    
تلفن همراه    
شغل *  
نام محل کار    
تلفن محل کار    
آدرس محل کار    
پست الکترونیک    
مشخصات مادر
نام خانوادگی    
نام    
تحصیلات  
رشته تحصیلی    
تلفن همراه    
شغل *  
نام محل کار    
تلفن محل کار    
آدرس محل کار    
پست الکترونیک    
اطلاعات تکمیلی
تلفن منزل    
آدرس منزل    
نحوه آشنایی  
توضیحات    
* = ضروری


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان می باشد.