کسب مدال نقره نایب قهرمانی توسط دانش آموز پایه هشتم سپهر حیدرپناه
دانش آموز عزیز سپهر حیدرپناه کسب مدال نایب قهرمانی کشور را در مسابقات کیس بوکسینک را به شما ، مربیان و خانواده محترمتان
کسب مدال برنز پینگ پنگ آسیا توسط نوجوانان ایران برای اولین بار در تاریخ
درخشش فوق‌العاده بنیامین فرجی دانش آموز پایه ششم ابتدایی آینده سازان ایران در مسابقات نوجوانان آسیا/ تاریخ‌سازی نوجوان
آشنایی با مجتمع آموزشی فرهنگی ورزشی آینده سازان ایران
هنرستان تربیت بدنی آینده سازان ایران به عنوان اولین هنرستان تربیت بدنی غیر دولتی ایران در همان سال 87 تاسیس و با 61 نفر
افتتاح هنرستان تربیت بدنی آینده سازان ایران در شهر خلخال
هنرستان تربیت بدنی آینده سازان ایران به عنوان اولین هنرستان تربیت بدنی غیر دولتی ایران در همان سال 87 تاسیس و با 61 نفر
افتتاح هنرستان تربیت بدنی آینده سازان ایران در شهر خلخال
هنرستان تربیت بدنی آینده سازان ایران به عنوان اولین هنرستان تربیت بدنی غیر دولتی ایران در همان سال 87 تاسیس و با 61 نفر
افتتاح هنرستان تربیت بدنی آینده سازان ایران در شهر خلخال
هنرستان تربیت بدنی آینده سازان ایران به عنوان اولین هنرستان تربیت بدنی غیر دولتی ایران در همان سال 87 تاسیس و با 61 نفر