به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

بایگانی اخبار

شامل :
نوع اخبار :


نوع اخبار

بایگانی اخبار دبستان، هنرستان، موسسه، آکادمی ها، ورزش دانش آموزی، اطلاعیه های هنرستان در سال 1399

اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار دبستان، هنرستان، موسسه، آکادمی ها، ورزش دانش آموزی، اطلاعیه های هنرستان در سال 1398

دی(3)
شهریور(1)
خرداد(2)

بایگانی اخبار دبستان، هنرستان، موسسه، آکادمی ها، ورزش دانش آموزی، اطلاعیه های هنرستان در سال 1397

اردیبهشت(3)

بایگانی اخبار دبستان، هنرستان، موسسه، آکادمی ها، ورزش دانش آموزی، اطلاعیه های هنرستان در سال 1396

اسفند(9)
بهمن(4)
دی(3)
مهر(2)
شهریور(6)
تیر(2)
خرداد(2)
فروردین(2)

بایگانی اخبار دبستان، هنرستان، موسسه، آکادمی ها، ورزش دانش آموزی، اطلاعیه های هنرستان در سال 1395

اسفند(2)
بهمن(17)
دی(8)
مهر(1)

بایگانی اخبار دبستان، هنرستان، موسسه، آکادمی ها، ورزش دانش آموزی، اطلاعیه های هنرستان در سال 1394

مهر(1)
تیر(2)
خرداد(1)
اردیبهشت(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار دبستان، هنرستان، موسسه، آکادمی ها، ورزش دانش آموزی، اطلاعیه های هنرستان در سال 1393

دی(1)
آذر(1)
آبان(1)
مهر(1)
مرداد(4)
خرداد(1)
اردیبهشت(5)
فروردین(4)

بایگانی اخبار دبستان، هنرستان، موسسه، آکادمی ها، ورزش دانش آموزی، اطلاعیه های هنرستان در سال 1392

اسفند(6)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی آینده سازان می باشد.